Synaxis van de twaalf Apostelen 129

Griekenland, 18e eeuw
33 x 24½

De ikoon toont de twaalf heilige Apostelen, zoals in het Grieks boven de verzamelde discipelen is geschreven. Zij staan als kerkstichters rond de twee apostelvorsten Petrus en Paulus, die de kerk vasthouden. Boven hen is de Drieëenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest boven een wolkenrand afgebeeld. De vrolijke kleuren zijn typerend voor ikonen uit Griekenland. De ikoon is gedateerd: 17 november 1865.

Zie: www.ikonenmuseumkampen.nl