28053 Opdracht van Christus in de tempelRusland
17e eeuw
58×42,5cm

Volgens de Joodse wet moesten Jozef en Maria hun eerstgeboren zoon in de Tempel van Jeruzalem aan Jahweh opdragen Op het ogenblik dat zij het kind aan de oude Simeon presenteren herkent deze in Christus de Koning. De Heilige Geest had Simeon geopenbaard dat hij alvorens te sterven de Koning zou aanschouwen. Ook de profetes Hanna, die links achter Maria staat, herkent in Christus de verlosser.