Nieuwsbrief voor vrienden archief

NOVEMBER 2018
»
4-11-2018
Nieuwsbrief najaar 2018

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn ondermeer:

 • Orthodoxie in Nederland;
 • Maria, een geschiedenis (opening expositie op 10 november 2018);
 • De ikonografie van de triniteit.
JUNI 2018
»
1-6-2018
Nieuwsbrief voorjaar 2018

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Geschiedenis van de lakdoos,
 • “De gang van de ezelin”,
 • De profeet Elisa,
 • Een schilderijtje.

NieuwsbriefVoorjaar2018

JANUARI 2018
»
17-1-2018
Nieuwsbrief najaar 2017

Met andere ogen: een nieuw perspectief op hedendaagse Orthodoxie.

In samenwerking met het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity (INaSEC, Vrije Universiteit, Amsterdam)
organiseert het Ikonenmuseum Kampen een dubbele tentoonstelling met ikonen van de Servische theoloog, muzikant en
ikonenschilder Borislav Prodanovic, en met foto’s van de Britse fotografe Sandra Reddin. Beide kunstenaars zijn betrokken
bij het programma van INaSEC, dat wordt geleid door de in Kampen woonachtige theologe dr. K. Tolstaja.
De tentoonstelling brengt twee verschillende ‘traditionele’ vormen van Oosterse Orthodoxie in beeld die de religieuze heropleving
na de val van de Sovjet-Unie weerspiegelen.

NieuwsbriefNajaar2017

MEI 2017
»
28-5-2017
Nieuwsbrief voorjaar 2017

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • De heilige Sergej (Sergius) van Radonesj, één van de belangrijkste patroonheiligen van Rusland.
 • Van ikonen en schepen.

 

FEBRUARI 2017
»
19-2-2017
Nieuwsbrief najaar 2016

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • de Heilige Alexander Nevski,
 • Alexander Nevski kerk Rotterdam,
 • Russisch Orthodox klooster te Hemelum,
 • Cornelius De Honderdman, een vergeten heilige,
 • Expositie “Goed Nieuws”.

Lees de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief najaar 2016

  MEI 2016
  »
  30-5-2016
  Nieuwsbrief voorjaar 2016

  Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • De nieuwe tentoonstelling, onorthodox; een andere kijk op ikonen,
  • De pogost van Khizi,
  • Staurotheek, wonderverrichtende ikoon,
  • Oswald van York,
  • Athos,
  • Kerkhof van Garmerwolde.

  Lees de nieuwsbrief: NieuwsbriefVoorjaar2016

  DECEMBER 2015
  »
  20-12-2015
  Nieuwsbrief najaar 2015

  Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Ikonen, een geschiedenis deel 4;
  • Alexander Newski kapel in Potsdam.

  Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief najaar2015

   

   

  MAART 2015
  »
  1-3-2015
  Nieuwsbrief voorjaar 2015

  Onderwerpen:

  • Maria Magdalena, de apostelgelijke;
  • Het geschenk van de Holy Trinity Church;
  • Ikoon van de maand;
  • Recente schenking;
  • Tentoonstelling “Inspriratie en Ikoon”.

  Lees de nieuwsbrief: NieuwsbriefVoorjaar2015

  OKTOBER 2014
  »
  28-10-2014
  Nieuwsbrief najaar 2014

  Ikonen, een geschiedenis deel 2.
  In de eerste aflevering van dit artikel in Nieuwsbrief 17, ben ik ingegaan op het ontstaan en de betekenis van ikonen. Het vroegste Christendom was een religie van taal en boeken, het beeld werd vermeden, deed denken aan de heidense gewoonten van beeldverering.
  Een christelijke beeldtraditie komt pas echt tot bloei na de godsdienstvrijheid in 313 in het Romeinse rijk. Algemeen wordt aangenomen dat de orthodox-christelijke ikonen zich hebben ontwikkeld uit het Egyptische mummie-portret (Fayoum-portret), de christelijke voorstellingen zijn te herleiden tot de Romeinse beeldtraditie.

  Lees de nieuwbrief:   NieuwsbriefNajaar2014

   MEI 2014
   »
   28-5-2014
   Nieuwsbrief voorjaar 2014

   Recent heeft het museum 3 hedendaagse ikonen uit de expositie ‘Moskouse School; Traditie en Heden’ aangekocht. De ‘Vereniging Vrienden van het Ikonenmuseum’ heeft deze aankoop mogelijk gemaakt. Het gaat onder meer om de ikoon ‘Moeder Gods Hodegetria’. Deze ikoon van Olga Kolokoltsova staat in een lange traditie.

   Lees de nieuwsbrief: nieuwsbrief voorjaar2014

   Zie ook de bijlage over Chevetogne: Bijlage Chevetogne

    OKTOBER 2013
    »
    28-10-2013
    NIeuwsbrief najaar 2013

    De eerste christenen hadden geen tijd voor kunst. Hun dagen werden gevuld met het wachten op de
    wederkomst van Christus. En ook was de belangstelling voor het beeld er niet. Integendeel. De eerste
    christenen waren joden en in de joodse cultuur is geen ruimte voor het beeld, sterker nog, er is zelfs een
    in de religieuze voorschriften vastgelegd verbod op het vervaardigen van afbeeldingen.

    Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief Najaar 2013

     MEI 2013
     »
     7-5-2013
     Nieuwsbrief voorjaar 2013

     De tentoonstelling Helmantel in Kampen: De Bezieling gaf ons andermaal inzicht in de ziel en de wereld van
     kunstenaar Henk Helmantel. De toeschouwer kreeg de ruimte, letterlijk ook -gezien de grote formaten van
     sommige van zijn werken-, om zijn kunst te beschouwen in samenhang met de ikonen. Deze manier van
     exposeren vind ik zeer boeiend en bracht mij op de volgende gedachten. Als we het hebben over bezieling en
     de ziel kunnen we een spoor trekken dat loopt van de klassieke filosoof Plato naar hedendaagse kunstenaars,
     zoals Helmantel.

     Lees de nieuwsbrief hieronder….

     Nieuwsbrief Voorjaar 2013

     JANUARI 2013
     »
     16-1-2013
     Nieuwsbrief najaar 2012

     Vroomheid in hout en steen
     En dan is het zover. Bezoekers komen binnen, voegen zich bij eerder gekomenen. Koffie en
     thee, mini gebak, geroezemoes, verwachtingsvolle gezichten. Alles staat in het teken van de
     nieuw te openen expositie ‘Beeld ontmoet Ikoon’….

     Lees de nieuwsbrief hieronder…..

     MAART 2012
     »
     4-3-2012
     Nieuwsbrief voorjaar 2012

     Een nieuwe website; een nieuw jasje

     Het Ikonenmuseum heeft een nieuwe website. Natuurlijk is de website vooral een communicatiemiddel naar het grote publiek, maar de site kan ook voor de Vrienden een bron van informatie zijn. De verdere ontwikkeling van het museum stelde nieuwe eisen aan de site.

     Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…

     SEPTEMBER 2011
     »
     2-9-2011
     Nieuwsbrief najaar 2011

     Culturele klimaatsverandering

     Door Harry van Biessum, directeur Ikonenmuseum

     Bezuinigingen

     De afgelopen maanden stonden de kranten bol van de voorgenomen bezuinigingen op de cultuurbegroting. De kogel is door de kerk en de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de voorgestelde bezuinigingen. Indirect zal dit het Ikonenmuseum ook kunnen raken.

     Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…

     MAART 2011
     »
     10-3-2011
     Nieuwsbrief maart 2011

     Noli me tangere, Kretenzische school, begin 16e eeuw*

     Joh. 20,11-18 vertelt hoe Maria Magdalena op paasmorgen wenend bij het graf van Christus staat. Op de vraag van de engel waarom ze weent, antwoordt ze: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’

     Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…

     SEPTEMBER 2010
     »
     10-9-2010
     Nieuwsbrief september 2010

     Tentoonstelling ‘Ethiopische Ikonen, kleurrijke parels’

     Opmaat naar het jubileumjaar 2011
     Begin dit jaar ontving ons museum een schenking van een collectie Ethiopische ikonen, kruizen en perkamenten gebedsrollen. De collectie is afkomstig uit een nalatenschap en is aanvaard nadat herkomst, authenticiteit en datering van de ikonen zorgvuldig zijn nagegaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ikonen tussen 1910 en 1950 zijn geschilderd op 19de eeuwse panelen. Van de perkamenten is vastgesteld dat zij rond 1950 zijn vervaardigd.

     Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…

     MAART 2010
     »
     4-3-2010
     Nieuwsbrief maart 2010

     Martelaarschap van Georgios

     Een heel bijzondere ikoon op de expositie Winterheiligen was wel die van het martelaarschap van Georgios. Zijn marteling op het rad als zelfstandige scene weergegeven op een ikoon is uiterst zeldzaam.

     Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…

     MAART 2009
     »
     3-3-2009
     Nieuwsbrief maart 2009

     Het is tijd om u bij te praten!

     In het laatste halfjaar zijn er weer belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van ons museum. De openingstijden zijn verruimd en de Timmertoren is verbouwd en met het museum verbonden door een geweldig glazen atrium. In de Timmertoren zijn een ontvangstruimte, een kleine expositieruimte en kantoorruimtes gerealiseerd.

     Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…